C# Veri Tipleri (Reference, Value, Point)

Merhaba,

Bu yazımda C# da veri tiplerine kısaca değineceğim.

C# dilini her ne kadar genel kanı 2 çeşit olsa da 3 çeşit veri tipi bulunmaktadır. Bunlarda Value (Değer) , Reference (Referans) , Pointer dır.

Value değer tipleri bellekte stack bölümünde saklanırlar. Değerleri üzerinde tutarlar ve herhangi bir taşıma işlemi esnasında değerleri ile beraber hareket ederler. Örn : Int, Float, Decimal…

Referans veri tipi ise bellekte heap üzerinde bulunmaktadır. Aslında bu tanımda tam olarak doğru sayılmaz. Biraz heap biraz stack diyebiliriz. Çünkü verinin değeri heap üzerinde dururken bu veriye ulaşmak için gereken adres bilgisi stack üzerinde bir değer olarak konumlanır.

String, Array vs…

Birde pointer veri tipimiz var. Bu veri tipinin en kısa açıklamasını yapacak olursak değer olarak başka bir değişkenin adresini tutan yapılardır. Yani bir nesnenin bellekte tutulduğu yeri bir başka değişken içerisinde saklmak istiyor isek pointer kullanmalıyız.

int*, float*

Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle,

Esenlikle Kalın,