MsSql Cast Yapısı Kullanımı Ders 13

Merhaba,

MsSqlde cast yapısı kullanımına geçmeden önce cast nedir ne işe yarar sorularına cevap verelim.

Birbirine dönüştürülebilir veri tiplerinin birbirine dönüştürme işlemine cast denmektedir. Örn : integer veritipli bir veriyi float ve ya double a cast edebiliriz.

Ya da içerisinde sadece sayı bulunan bir yazı alanını (örn : nvarchar yo int ) int veritipine çevirebiliriz. Bunun için sql de basit bir kod yapısı kullanmaktayız.ü

Kullanım Şekli :

CAST(VERİ AS FLOAT) şeklindedir. Burada veri olarak adlandırdığım alan sizin bir kolonunuz, sadece bir kolonun bir hücresi olabilir. Önemli olan bu hücrede bulunan değerlerin floata çevrilebilir olmasıdır yani ;

Nvarchar veri tipli bir TUTAR alanımız olduğunu varsayalım ve bu alanın içerisindeki değerleri toplamak isteyelim nasıl yaparız. Bu hali ile yapamayız. Ancak ;

Biz bu alanı CAST(TUTAR AS FLOAT) AS TUTARF şeklinde cast edersek “TUTARF” alanı float bir veritipinde olacak ve artık bu alan SUM methodu kullanılarak toplanabilecek.

Fakat ;

Nvarchar veri tipi olan ILLER isimli bir tablonun içerisindeki il isimlerini gidipte decimal, float, int gibi sayısal değerlere cast edemeyiz.

Bazen ‘.’, ‘,’ ler yazdığımız programlar ile uyuşmayabilir. Başta hesaplanmamış olabilir… Bunun bir dünya nedeni olabilir. Bu tarz durumlarda sırf bu noktalama işaretleri nedeni ile cast edemeyebilirsiniz. Bu case i de bir sonraki konumuz MsSql de Replace başlıklı yazımızda inceleyeceğim.

İyi Günler Dilerim,